خانم ها هرگز این ۴ جمله را به شوهرتان نگویید

تعداد زیادی از خانمها هستند که با بر زبان آوردن حرف هاي غلط دل همسر خودرا آزرده خاطر می‌کنند و منجر به ایجاد کدورت میشوند. بعضی روان شناسان معتقدند، زن باید از بعضی از سخنان راست که شوهرش را آزرده خاطر می‌کند بپرهیزد. ۴ مورد از این راست هاي شوهر اذيت بدین قرار است.

در زندگی زناشویی هرگز نباید زن و شوهر به یک دیگر دروغ بگویند و همیشه ودر همه ی حال باید با یک دیگر رو راست باشند. ولی با این حال یکسری موارد هستند که اگر راست آنها رابه همسرتان بگویید می‌تواند به رابطه زناشویی تان آسيب وارد کند. این جمله به معنای آغاز دروغگویی در زندگی زناشویی تان نیست، بلکه ما بشما میگوییم لزومی ندارد این موارد رابه همسرتان بگویید.

در زندگی زناشویی هم، مثل همه ی موارد دیگر، بدون شک راست باید گفت و جز راست نباید گفت. این درست؛ اما هر راست را باید گفت؟ بنا بر این گزارش، بعضی روان شناسان معتقدند، زن باید از بعضی از سخنان راست که شوهرش را آزرده خاطر می‌کند بپرهیزد. ۴ مورد از این راست هاي شوهر اذيت بدین قرار است.

از مادرت منتفرم

ممکن است به علت یکسری اختلاف نظرهایی که همیشه بین عروس و مادر شوهر وجوددارد شما میانه خوبی با مادر همسرتان نداشته باشید. اما علت ندارد این جمله را بر زبان آورید. گفتن این جمله مثل زدن تیری به قلب همسرتان است. هر چه باشد آن زن مادرش است. این چالش تقریباً در مورد تمام خانواده درجه یک مردان صدق می‌کند.

از ازدواج با تو پشیمانم

پستی و بلندی در هر زندگی زناشویی اي وجوددارد و عاشق ترین زوجین هم مممکن است اختلافاتی با یک دیگر داشته باشند. اگر شما هم با همسرتان دعوا کرده‌اید، حتی در بدترین شرایط این جمله را بر زبان نیاورید، زیرا در آن لحظه شما فقط خشمگین هستید. « مگر در مواردی که همسرتان مشکلی جدی و بزرگی مثل خیانت، اعتیاد و … داشته باشد. که دراین موارد هم باز مشکل حل شدنی است »

فلان پسر را می بینی، او قبلا خواستگار من بود

گفتن این جمله به شوهرتان مثل این حرف است که شما هنوز هم می خواهید با آن پسر ازدواج کنید و این بدترین چیز برای یک مرد است. فراموش نکنید شما دیگر یک زن متاهل هستید و باید یکسری موارد را دیگر فراموش کنید

خواستگار قبلی من حالات مالی خوبی داشت

این جمله هم مثل جمله قبلی یکی از جمله هاي سمی در زندگی زناشویی است که میتواند اعتماد به نفس همسرتان را ویران کند. بازهم می‌گوییم که شما وقتی ازدواج کرده‌اید دیگر نباید به رويدادها گذشته فکر کنید.